+48 601 502 201 #

XLV SZKOLNA LIGA SPORTÓW ZIMOWYCH

PUCHAR ZAKOPANEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM – ZAKOPANE 2023

Otwieramy zgłoszenia do zawodów
Zawodniczki i zawodników zapraszamy do zgłoszeń 😉
Poniższy formularz przeznaczony jest tylko dla DZIECI I MŁODZIEŻY

Opłata startowa:                                                                                                                                     

dla zawodników z poza Powiatu Tatrzańskiego 50 zł od każdego startu od osoby. Odpłatność należy uregulować za wszystkie edycje do dnia 04.01.2023 /3 edycje x 50 zł = 150 zł/ na konto:: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 34-500 Zakopane, ul. Orkana 2
nr konta : 44 1240 5136 1111 0010 5600 9502
po tym terminie opłata startowa wynosić będzie 70 zł (za każdy start od osoby).
Zgodnie z porozumieniem z dnia 27.04.2005 (z późniejszymi zmianami między Powiatem Tatrzańskim, a Gminą Miasto Zakopane) dzieci i młodzież z terenu Powiatu Tatrzańskiego nie wnoszą opłaty startowej.

This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.

Comments are closed.