+48 601 502 201 #

Regulamin TESC 2010

Regulamin Zawodów Narciarskich – Tauron Energy Ski Cup (TESC) 2010

1. Termin i miejsce zawodów:
Zakopane           –             14 styczeń 2010
Czarna Góra       –             18 luty 2010
Szczyrk                 –             5 marzec 2010
Krynica               –             13 marzec 2010
Zakopane           –              18 kwiecień 2010 – Finał
Organizator zastrzega możliwość zmian w programie.
Szczegółowy plan dnia poszczególnych zawodów będzie opublikowany na stronie www.pomiarczasu.pl

2. Uczestnicy
W sezonie 2009/2010 zawody obejmują poniższe kategorie wiekowe:
Juniorzy młodsi – dziewczęta roczniki 1995/1996 – chłopcy roczniki 1995/1996
Młodzicy – dziewczęta roczniki 1997/1998 – chłopcy roczniki 1997/1998
W zawodach prawo startu otrzymują zawodniczki  i zawodnicy sklasyfikowani w Młodzieżowym Pucharze Polski w kategorii młodzik i junior młodszy zgodnie z regulaminem MPP.
Biuro zawodów wyłania na podstawie zgłoszeń i wyników MPP najlepszą 16 w każdej z grup wyliczając wskaźnik według poniższego wzoru: W=(SL+GS)/2
SL – pozycja w SL według rankingu MPP, GS – pozycja w GS według rankingu MPP
Jeżeli przed pierwszymi zawodami nie uda rozegrać się konkurencji GS w ramach MPP współczynnik zostanie wyliczony tylko z wartości SL

3. Klasyfikacja
Przeprowadzone są 4 klasyfikacje:
a) Dziewczęta roczniki 1995/1996
b) Chłopcy roczniki 1995/1996
c) Dziewczęta roczniki 1997/1998
d)Chłopcy roczniki 1997/1998
Aktualna klasyfikacja będzie podana na stronie www.pomiarczasu.pl

4. Zgłoszenia
Zgłoszenia zawodników do zawodów można dokonać za pomocą formularza na stronie www.pomiarczasu.pl , przez e-mail lub faks do biura zawodów nie później niż do 2 dni przed terminem zawodów.

5. Biuro Zawodów
Camping pod Krokwią
ul. Żeromskiego
34-500 Zakopane
Tel/fax.  18 20 122 56
e-mail: zawody@podkrokwia.pl
WWW: www.pomiarczasu.pl
Kierownik Zawodów                  Andrzej Goetel
Sekretarz organizacyjny               Piotr Hoły

6. Zasady rozgrywania zawodów:
Zawody zostaną rozegrane w postaci Super Slalomu Równoległego (SSR) zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym i zmianami wprowadzonymi niniejszym regulaminem.
Odległość między bramkami  – 15-18 metrów
Bramka składa się z dwóch tyczek połączonych płachtą o szerokości ok. 40cm
Różnica wzniesień – 60-100 metrów
Zawodnik który w pierwszym starcie nie ukończy przejazdu lub zostanie zdyskwalifikowany otrzymuje karę w postaci 1 sekundy, która zostanie doliczona do uzyskanego czasu w drugim przejeździe.

Zawody składają się z dwóch członów

 1. Eliminacje – składają się z 2 przejazdów SL , kolejność startów według komunikatu biura zawodów uwzględniając wyliczony współczynnik (W).
  W eliminacjach nie mają obowiązku startować 3 ( w przypadku ex aequo 4) najlepsi zawodnicy w każdej z grup wskazani na podstawie najmniejszego współczynnika (W) zawodnicy Ci automatycznie klasyfikują się do finałów.
  Dwaj najszybsi zawodnicy z pierwszego i drugiego przejazdu klasyfikują się automatycznie do finału.
  Ostatnim zawodnikiem kwalifikującym się jako 8 do finału jest zawodnik z najmniejszym czasem łącznym obu przejazdów pod warunkiem że bez eliminacji do finału przeszło tylko 3 zawodników.
 2. Finały – finały rozgrywane są na trasie slalomu równoległego systemem pucharowym, w każdej z grup startuje 8 wcześniej zakwalifikowanych zawodników.
  1,2,3              – zawodnicy nie startujący w eliminacjach
  4,5                 – dwa pierwsze miejsca w 1 przejeździe SL  eliminacji
  6,7                 – dwa pierwsze miejsca w 2 przejeździe SL  eliminacji
  8                     – najlepszy czas łączny dwóch przejazdów
  Kolejność startu w parach 1 z 8, 6 z 4, 3 z 5, 7 z 2

7. Ryzyko startu

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Wszyscy uczestnicy winni być ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków.

8. Punktacja i nagrody
Punktacja do klasyfikacji generalnej Tauron Energy Ski Cup
1 miejsce – 10pkt
2 miejsce –   8pkt
3 miejsce –   6pkt
4 miejsce –   4pkt
5 miejsce –   2pkt (zajmuje zawodnik przegrywający w ¼ finału ze zwycięzcą)
6 miejsce –   1pkt (zajmuje zawodnik przegrywający w ¼ finału z finalistą)
Największa zdobyta ilość punktów decyduje o ostatecznej kolejności i przyznanych nagrodach.

Nagrody
Nagrodzonych zostanie 4 pierwszych zawodników w poszczególnych kategoriach w każdym dniu zawodów.

 

Młodzik

Junior młodszy

1 miejsce

400zł

500zł

2 miejsce

300zł

400zł

3 miejsce

200zł

300zł

4 miejsce

100zł

200zł

Rozdanie nagród powinno odbyć się maksymalnie 10 minut po zakończeniu finału, obecność wszystkich uczestników obowiązkowa.

Comments are closed.